تضمین بهترین قیمت


ما تضمین می‌کنیم محصولات عرضه شده در "فروشگاه میرزایی"، بالاترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت نسبت به سایر فروشگاه‌های فیزیکی و اینترنتی در سراسر کشور است. اگر پس از خرید از ما، متوجه شدید فروشگاهی همان کالا را با شرایط یکسان و قیمتی پایین‌تر ارائه می‌دهد، می‌توانید درخواست استفاده از «تضمین بهترین قیمت» را ارسال و در صورت تایید در زمان مقرر شده جهت بازگشت کالا (3 روز) ما به التفاوت مبلغ فوق را دریافت نمایید...