تکنیکهای افزایش فروش رستوران

یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 616 بازدید کننده گروه مقالات
تکنیکهای افزایش فروش رستوران
 
 
بسیاری از صاحبنظران، وضعیت کسب و کار و رستورانداری پس از کرونا را مشابه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ می‌دانند که در آن زمان بسیاری از مردم شغل خود رو از دست دادند و بیشتر مجموعه‌های گردشگری و تفریحی به دلیل نبود مشتری به تعطیلی کشانده شدند.
‌‌‌
 
در آن زمان معدود رستورانهایی بودند که با رعایت اصولی توانستند بحران رو پشت سر گذاشته و موفقیت‌های بزرگی را کسب کنند.
‌‌
 
با الهام از آن بحران، میتوان این اصول را رعایت کرد:
 
- نظارت بر بهداشت رستوران و محیط آشپزخانه
 
‌‌‌
- پخت کامل و استاندارد مواد غذایی و گوشتی
‌‌
 
- اولویت استراتژی بقا بر استراتژی سود حداکثری
 
‌‌
- مدیریت و کاهش هزینه ها به‌جای افزایش درآمد
 
 
- حفظ مشتری از طریق ارائه تخفیف و آفرهای خاص
 
- کاهش قیمت همزمان با حفظ و افزایش کیفیت غذا
 
- استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افزایش فروش
 
- ایجاد فضای سرگرمی (لذت فروشی) در رستوران
 
- استفاده از کارکنان رستوران در چند نقش مختلف
 
 
- گسترش شیوه‌های سفارش غذا همچون بیرون‌بر
 
- تمرکز بر راهکارهای ایجاد وفاداری در مشتری
 
- اولویت خانواده در تبلیغات به جای فردگرایی